Amsterdam Opent, crowdsourcing voor stadsgenoten

Een platform zelf starten kan een gewaagde onderneming zijn. Helemaal in de huidige tijdgeest waarin er nog weinig over het opzetten van crowdsourcing-platformen bekend is Gemeente Amsterdam is wereldwijd na New York en Londen de derde stad. Als pionier sprong Amsterdam in het diepe.

Amsterdam Opent

Met het opzetten van een project genaamd Amsterdam Opent, www.amsterdamopent.nl, heeft Amsterdam voor alle stadsgenoten de deuren geopend voor crowdsourcing. Amsterdam Opent beperkte zich niet tot het betrekken van bewoners bij de besluitvorming, maar betrok hen bij het zoeken naar oplossingen, door samen met hen te innoveren. Gemeente Amsterdam voelt zich verantwoordelijk om af en toe de rol van ‘launching customer’ op zich te nemen. met als wens om er uiteindelijk met zijn allen slimmer van te worden. Dit was ook de motivatie bij het oprichten van ons eigen crowdsourcing-platform Amsterdam Opent.

Drie gemeentelijke uitdagingen

Amsterdam betrok inwoners bij een drietal gemeentelijke uitdagingen: welke manieren zijn er om het fietsparkeerprobleem op te lossen, bedenk voor de Amsterdamse Wallen een innovatief businessconcept en om welke manier kan de gemeente huiseigenaren stimuleren om zelf energie te produceren. Gedurende vijf maanden konden de stadsgenoten hun ideeën insturen. Drie ambtenaren gingen discussies aan met de crowd en stimuleerden Amsterdammers door feedback te geven, dieper op de inzending in te gaan of hen te complimenteren. In totaal leverde het platform 150 bruikbare ideeën op.

Eigen merk

Naast de bruikbare ideeën ontpopte het platform tot een soort eigen mark waarbij veel interesse was van buitenaf. Op basis van de ervaringen van de betrokken ambtenaren verwacht men dan interactieve beleidsvoering in de toekomst een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen. De werkwijze dat vooraf door de overheid wordt bepaald welke diensten ontwikkeld moeten worden is aan het verdwijnen.

Conclusie

Katalin Gallyas, beleidsadviseur bij Economische Zaken van de gemeente Amsterdam concluderend over het project: "Crowdsourcing biedt veel kansen om uit de ‘gesloten innovatiecirkel’ te stappen en om voor sommige thema’s meer draagvlak te creëren. Als wij leren te werken met het ‘wedstrijd concept’ en daar een juiste motivatie aan koppelen, dan kunnen wij uit goed uitgewerkte concepten van de crowd putten. Het is echter een uitdaging om met beperkte middelen crowdsourcing verder te professionaliseren en daarmee een doorbraak te forceren in de traditionele wijze van beleidsontwikkeling.

Ingestuurd door
Naam Tim Meuleman
Bureau C2B
Organisatie Gemeente Amsterdam
I.s.m. Katalin Gallyas, beleidsadviseur bij Economische Zaken van de gemeente Amsterdam